BBB:
Nerde:

Endikasyon Dışı Fanzin Kullanımı Klavuzu

Amaç: Bu kılavuz, endikasyon dışı (off label use) kullanılan veya şahsi okuma amacıyla basılan fanzinlerin fotokopiksel veriler doğrultusunda tıbbi, etik, hukuki ve akılcı kullanımını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Tanım: Ülkemizde onaylanmış fanzinlerin dışında ve/veya standart baskı kalitelerinin haricinde ve/veya renk skalası aralığının dışında yayınların kullanımı ile ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamış herhangi bir fanzinin şahsi okuma amacıyla basılması ve okunması hususları “endikasyon dışı fanzin kullanımı” olarak adlandırılmaktadır.

Genel esaslar:

Endikasyon Dışı fanzin kullanımı için belirlenmiş genel esaslar şunlardır:

1- Onaylı endikasyon ve standart edebi üsluplar dâhilinde falaka ile eğitilmesi mümkün olan yazarlar/şairler/çizerler için endikasyon dışı fanzin kullanımına izin verilmeyecektir. Ancak fotokopiksel veriler doğrultusunda belirgin avantaj sağlayan baskı tekniklerinde endikasyon dışı fanzin kullanım talebi değerlendirilir.

2- Başvurular, fanzinciyi takip eden okuyucunun izni ve sözlü tebliğini taşıyacaktır. fotokopici, mürekkepçi, kağıtçı veya başka şahıslarca başvuru formları düzenlenemez.

3- Öncelikle ilgili fanzinin istenilen endikasyonda kullanımının fotokopiksel yönden uygun olup olmadığı Kültür Bakanlığı Türkiye Fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilecek ve uygunluk onayından sonra fotokopi makinesini kullanılabilecektir.

4- Kültür Bakanlığı Türkiye fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu’ndan izin alınmadan endikasyon dışı fanzin kullanımına başlanılmış ise, geriye dönük bu gibi durumlar için yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5- Yukarıdaki şartlara uyan başvurular için gerekli belgeler:

f) “Endikasyon Dışı Yayın Kullanımı Talep Formu”
a) Fotokopici Kurulu Raporu veya Toner Kullanım Raporu örneği
n) Girdap tarafından okunarak imzalanmış genel “Bilgilendirilmiş Fanzin Olur Formu”
z) Bazı nüshalar için özel hazırlanmış “Bilgilendirilmiş Fanzin Olur mu Ya olursa Formu” ve özel belgeler,
i) İlgili fanzinin ilgili endikasyonda kullanımında etkililiği ve güvenilirliği ile ilgili kanıt düzeyi yüksek olan bilimsel fotokopici
n) Yayıncının aldığı kartuşları, bu kartuşlarla heba edilen kağıtları ve fotokopi makinesi ilgili güncel mürekkep değerlerini içeren epikriz

6- Başvuru “Kültür Bakanlığı Türkiye Fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu siyahbeyaz Mahallesi 1977. Sokak No:77 P.K: 007 Jamesbond/Çantalı ” adresine yapılacaktır.

7- Uygulanan okuma sonrası etkililik ve yan etki bakımından olumlu cevap alınan yayınlara yayına devam etmek istenir ise iznin son bir ayı içinde başvuru yapılabilecektir. Başvuruda yayıncı tarafından yeniden “Endikasyon Dışı fanzin Kullanım Talep Formu” (Ek-1) doldurulmayacak; “Bilgilendirilmiş fanzin Olur Formu (Ek-2)” ve “Okunabilirlilik ve kayık baskı Geri Bildirim Formu (Ek-3)” doldurulması yeterli olacaktır.

8- Kültür Bakanlığı Türkiye Fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu, talep edilen yayının özelliğine göre ek uhu veya makas isteyebilir; gerektiğinde fanzinle ilgili olarak yapılmış özel laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını da talep edebilir (mürekkep iliği biyopsisi, histokopiloji değerlendirme sonuçları gibi).

9- sonraki sayının tamamlanamayışı, fanzincinin kalemini kaybetmesi ve ciddi kartuş yetersizliği gibi yayının gecikmesini gerektiren hallerde en geç 5(beş) fanzingünü içinde Kültür Bakanlığı Türkiye Fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu’na gerekçesiyle birlikte bildirimde bulunulacaktır.

10- Fanzininin orijinal nüshasının çalınması, fanzincinin makasını kaybetmesi, mürekkep alerjisi gibi olumsuz bir durum gelişmesine bağlı olarak nüsha sayısının planlanandan daha erken kesilmesi halinde; bedeli Sosyal Üretkenlik Kurumlarınca ödenmiş olan fire sayfalar, tutanak karşılığı bir kamu fanzincisi fotokopicisine yayıncı tarafından teslim edilecek ve ayrıca Sosyal Üretkenlik Kurumu ile Kültür Bakanlığı Türkiye Fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu’na sorumlu distro tarafından yazılı bilgi verilecektir.

11- Uygun bulunmayan başvurular için fanzinin hazırlayanı tarafından fotokopiksel olarak geçerliliği bulunan itirazlar olması durumunda başvuru yeniden değerlendirilebilir.

12- Yeni ruhsat veya endikasyon ilavesi almış olduğu halde henüz geri ödemeye alınmamış müstahzarlara geri ödeme listesine alınıncaya kadar şahsi okuma bazında Kültür Bakanlığı Türkiye Fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu’nca basım izni verilebilir.

13- Endikasyon dışı fanzin kullanım izni şahsi (fanzinci bazında) olup, fanzincinin içinde bulunduğu özel psikolojik durum için verilir. Herhangi bir fanzinci için verilen izin; benzer içerik konulmuş fakat farklı sayfa sıırasına sahip diğer fanzincilere emsal teşkil etmeyeceği gibi, Bakanlığın fanzinlerle ilgili genel bir yayın stratejisini de yansıtmaz.

14- Kültür Bakanlığı Türkiye Fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu, fanzincinin ilerleyen veya değişen do it yourself algısına göre söz konusu izni iptal edebilir, periyod ve baskı kalitesinde değişiklikler yapabilir.

15- Bu kılavuz kapsamına girmeyen ve izinsiz endikasyon dışı fanzin kullanımının tespiti halinde Bakanlıkça 1977 Sayılı Türk Fanzin Kanunun 91. kartuşu gereğince işlem yapılacaktır.

Yasaklar: Kültür Bakanlığı Türkiye Fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu tarafından verilmiş izinler doğrultusunda yapılan yayınlar ve bunlardan elde edilecek paralar, Kültür Bakanlığı Türkiye Fanzin ve Fanzinî Cihaz Kurumu dışında bir kurum/kuruluş ve/veya kişi tarafından bandrollü yayın çıkarmak amacıyla (bandrollü sticker hariç) ve içki ruhsatlandırma çalışmalarına esas veri olarak kullanılamaz.

 

girdap


Üye Ol
Mahlas:
E-Mail:
Şifre:
9 - 5:

Üye Girişi
Mahlas:
Şifre: